Top

عملکرد ما چگونه است

با هم مروری داریم بر عملکرد ما

روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ وب ‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اینرو به مطالعه سازمان و نیاز های مشتری پرداخته می‌شود و تیم کارشناسی ما تلاش می کند تا با تعامل بیشتر با مسئولین و مدیران سازمان، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری‬ شما و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ شناخت کافی پیدا کنند. در این مسیر ضمن روشن شدن سیاست ها و اولویت های سازمان، ایده ها مورد بررسی و امکان سنجی قرار می گیرند و پیشنهاداتی برای بهبود ایده های شما مطرح خواهند شد.

شما .

سلام، ما سیمیاتِک هستیم.

جلسات حضوری مشاوره عقد قرارداد مدیر پروژه برآورد زمانی

ما آماده ارائه راه حل های دیجیتال خلاقانه و کارآمد برای کسب و کار آنلاین شما هستیم. تعهد ، خلاقیت و کار آمیخته با شور و شوق حاصلی جز یک اثر ماندگار برای شما و ما ندارد.

فاز اول

ارتباط با مشتری

  • ﻣﺸﺎوره اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد نیاز ﯾﺎ ﻋﺪم نیاز به داﺷﺘﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ‬
  • ﻣﺸﺎوره در ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم داﻣﻨﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب
  • ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ ﻃﺮاﺣﯽ وب‬
  • ﻣﺸﺎوره در ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ
  • مشاوره و مدیریت عملیاتی در زمینه برندسازی و بازاریابی اینترنتی
  • مشاوره تجارت الکترونیک

مشاوره

گروه سیمیاتِک می تواند با ارائه انواع مشاوره ها در کنار شما باشد ، تا تجارت شما در عرصه اینترنت با حضور فعال و پررنگ تر از پیش در مسیر درآمد زایی و برندینگ با سرعت بیشتری رشد کند.

یکی از اولین و مهمترین فاز پروژه‌های طراحی و توسعه وبسایت و هر رسانه دیگری که همواره سهل انگاشته شده معماری اطلاعات است و تجربه ما بیانگر آن است که اغلب مورد توجه کافی قرار نمی گیرد. بسیار مواجه شده ایم با شرکت ها و سازمانهای بزرگی که زمان کافی برای تعیین اهداف دقیق سایت ندارند و با توجه به تخصصی بودن این مقوله متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی، نیازهای سطحی خود را بدون جزئیات لازم و بر اساس سایت های مشابه مشخص می کنند.

مشتری سیمیاتِک رقبای مشتری

تعامل ما و مشتری

بررسی نیاز مشتری و مطالعه و تحقیق پروژه

مشاهده وبسایت رقبا

امکان سنجی و بهبود ایده ها

فاز دوم

روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ وب ‬ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اینرو به مطالعه سازمان و نیاز های مشتری پرداخته می‌شود و تیم کارشناسی ما تلاش می کند تا با تعامل بیشتر با مسئولین و مدیران سازمان، ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری‬ شما و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ شناخت کافی پیدا کنند. در این مسیر ضمن روشن شدن سیاست ها و اولویت های سازمان، ایده ها مورد بررسی و امکان سنجی قرار می گیرند و پیشنهاداتی برای بهبود ایده های شما مطرح خواهند شد.

تحویل پروژه پیاده سازی و اجرا طراحی وایرفریم طراحی گرافیک پیاده سازی استاتیک پیاده سازی داینامیک آموزش در محل بررسی نیازها پروژه

فاز سوم

پشتیبانی سه ماهه، شش ماهه ، یکساله

ورود اطلاعات

مدیریت محتوا

پیاده سازی و اجرا

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮاي وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﮓ ﺑﻨﺪی، ﺳﺎﺧﺘﺎر، نحوه اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻃﺮح است. در این مرحله، بر اساس مطالعات صورت گرفته و مستندات موجود به ایده پردازی و طراحی واسط کاربری وبسایت پرداخته می‌شود. گروه سیمیاتِک در تعامل با مدیر فنی پروژه صفحات اصلی و کلیدی را برای یک زبان (فارسی یاانگلیسی) آماده کرده و طی جلسه ای طرح های آماده شده به کارفرما معرفی می شوند.

شروع قسمت مهم

طراحی سایت یک شرکت اولین قدم نمایش در دنیای وب می باشد و پس از آن فعالیت بهینه سازی بر روی موتورهای جستجوگر برآی آن سایت، مهم ترین قدم است.

طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن بر روی سیستم عامل های اندروید و آی او اس

با توجه به مطالعات و گزارشات صورت گرفته نیاز به اپلیکیشن‎ های سازگار با تلفن‎های هوشمند مشتریان، بیشتر نمود می‎ یابد. استفاده از اپلیکیشن‎های مرورگر، بازی‎های نرم افزاری، رسانه‎های اجتماعی، بیزنسی، فروشگاهی و همچنین تعاملی، در تلفن‎ها و تبلت‎های هوشمند بسیار فراگیر شده است و این موضوع ما را به طراحی و معرفی کسب و کار خود در قالب اپلیکیشن‎های موبایل علاوه بر نسخه واکنش گرای وبسایت سوق می‎دهد. این نوع تفکر، ما را به نتایج بسیار مهمی می‎رساند. امروزه علاوه بر طراحی سایت ،پیاده سازی اپلیکیشن موبایل یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت های معتبر می باشد.

برندینگ

سوشال مارکتینگ و تولید محتوا

دسترسی میلیون ها کاربر به رسانه ها و شبکه های اجتماعی در سراسر جهان موجب شده تا این رسانه ها مورد توجه افراد و جوامع زیادی قرار بگیرد و به خصوص از محبوبیت خاصی در میان قشر جوان ما برخوردار شوند. به عنوان بخشی از بازاریابی دیجیتال یکپارچه ، توسعه انواع رسانه های اجتماعی باعث می‌شود که مشتریان شما به راحتی و تنها با حضور در رسانه‌های اجتماعی بتوانند به خدمات شما دست یابند. بنابراین شناخت صحیح این رسانه ها و نحوه استفاده از آن ها موجب می شود کاربران و بازدیدکننده های بیشتری از سایت شما بازدید کنند. به گونه ای که تاثیر آن برای شما غیر قابل باور است.

پروژه پایان نیافته است

برای ما افتخار بزرگی است که توانسته باشیم با برطرف نمودن تمام نیازهای آنلاین شما به بهترین نحو ممکن،به شما خدمت کرده باشیم.
حال خدمات پشتیبانی شرکت سیمیاتِک شروع شده است.